Skönsberg på höjden

  Gräsytor: Rullgräs
  Inramningar: Sprängsten
  Uteplats: kantsten av granit, marksten 210x140x50
  Damm: Firestone gummimatta, Natursten, sprängsten

  Skönsberg på höjden

  Ombyggnad och omstrukturering av tomt på villa i Skönsberg, Sundsvall.

  Projektering: UMG

  Anläggning:UMG

  Växter: UMG

  Anläggningsår: 2009

   

  Boström Boström Boström Boström Boström Boström Boström Boström Boström