Mårtensro

  Kantsten: Granit
  Plattor: Betong 400x400x50
  Plattor: Betong 700x700x80
  Plattor: Betong 500x500x50
  Murar: Keystone, Compac. rak, grafit
  Dekorgrus: Sjösten
  Infart: gårdsgrus

  Mårtensro

  Anläggning av tomt på privat fastighet, Mårtensro, Sundsvall.

  Projektering: UMG

  Anläggning: UMG

  Växtval: Fastighetsägare

  Anläggningsår: 2011

  Mårtensro Mårtensro Mårtensro Mårtensro Mårtensro Mårtensro Mårtensro