Södermalm

  Trapp: Sprängsten
  Mur: Keystone, Compaq, rak, grå
  Hällar: Granit
  Infart: Asfalt
  Staket: Platsbyggt/ okänd

  Södermalm

  Ombyggnad av befintlig utemiljö på privat enfamiljshus.

  Projekterting: UMG/Grön form

  Anläggning: UMG

  Växter: Grön form

  Anläggningsår: 2010

  Persson Persson Persson