Tjänster

Med en stor variation av tjänster och kompetenser skapar Utemiljögruppen fungerande och tilltalande utemiljöer. I stora drag arbetar vi inom följande områden:

Anläggning
Mark- och anläggningstjänster är hjärtat i Utemiljögruppens verksamhet. Vi utför både små och stora anläggningsarbeten åt privatpersoner, företag och föreningar.

Spännvidden är enorm och vi gör allt ifrån fiberarbeten, vägar, grusgångar, trädgårdar, parkeringsplatser och asfalteringsarbeten till mur- och stenarbeten, jordarbeten, lekplatser, planteringar, diken och schaktningar.

Utemiljögruppen har den flexibilitet, tekniska kunskap och maskinpark som krävs för att kunna utföra alla typer av mark- och anläggningsarbeten.

Projektering/Ritningar
På projekterings- och ritningsstadiet läggs den tekniska grunden för en funktionell och kostnadseffektiv utemiljö. När projekteringen sköts av en landskapsarkitekt eller landskapsingenjör från Utemiljögruppen garanteras ett förslag som på bästa sätt tar tillvara på markens förutsättningar.

Många kunder väljer att arbeta med oss genom hela kedjan. Från projektering och ritning till färdig anläggning. Men självklart utför vi även fristående projekterings- och ritningsuppdrag där vi inte är inblandade i det efterföljande anläggningsarbetet.

Konsultering / Projektledning
Med den breda kompetens som finns inom Utemiljögruppen tar vi regelbundet på oss konsultations- och projektledningsuppdrag.

Som konsultativ partner på planeringsstadiet bistår vi gärna med idéer och analyser. I nästa steg kan vi på ett neutralt sätt sköta offert- och upphandlingsförfaranden, samt även projektleda hela eller delar av mark- och anläggningsarbeten.

Beskärning / Grönyteskötsel / Växtkomposition
Utemiljögruppen sköter och förvaltar många olika typer av trädgårdar och grönytor. Med en förkärlek för det gröna tar vi på oss allt ifrån enstaka trädgårdsuppdrag till löpande samarbeten kring trädgårdsunderhåll.

Våra trädgårdsspecialister tar hand om löpande underhåll av gräsmattor, buskar, planteringar och blommor, eller på en mer strategisk nivå med djupgående färdigheter kring trädgårdsdesign och växtkomposition.

Snöröjning / Sopning / Sandning
Under vintern krävs ett kontinuerligt arbete för att kundens utemiljö ska vara representabel, säker och framkomlig.

Utemiljögruppen tar hand om snöröjning, sopning och sandning åt både företag, privatpersoner och föreningar. Antingen som punktåtgärder vid plötsliga snöfall eller i form av säsongsavtal där vi tar totalansvar under hela vintern.